Folder og kort

Billedudsnit af Poesiparkfolder

Poesiparken er poesi, vers og citater rundt omkring i Frederikshavn – du kan se det på gavle, bygninger, på trapper, på blomsterkummer, på fliser i gågaden og andre steder.

Vi taler om kultur i øjenhøjde. Poesi på frederikshavnsk. Poesiparken skaber glæde og fremkalder smil på læben. Værkerne skaber forstyrrelser i byrummet. De får folk til at standse op og sætter tanker i gang. De tilbyder nye perspektiver på verden og på livet.

Der er ingen fast skabelon eller plan for, hvordan Poesiparken skal se ud. Den er dynamisk, og vokser gennem dialog med byens borgere og sponsorer.

I denne folder er der en meget kort beskrivelse af værkerne – hvis du vil vide mere om værkernes placering og om forfatterne kan du se det under poesiværker.

For foden af bakker, som istiden bragte
ligger min by i det stille forsagte
Og selvom min by, den er temmelig ny
er jeg stolt fred’rikshavner og stolt af min by

Mathias Madsen Munch, der er opvokset i Frederikshavn, skrev hyldesten ”Stolt af min by” og komponerede melodien, da byen fejrede 200 års købstadsjubilæum i 2018.

Værket finder du for foden af Pikkerbakken ved Møllehuset i naturskønne Bangsbo. Det blev indviet på byens 200 års fødselsdag 25. september 2018, hvor 70 sangere fra forskellige sangkor i byen uropførte sangen ”Stolt af min by”.

Mathias Madsen Munch (1986) er huskomponist i DR Musikariet. Han skriver musik og tekster til koncerter og sceneproduktioner bl.a. hyldestkoncerten KØBSTADEN – Historien om Frederikshavn. En musikalsk og visuel forestilling, som tog afsæt i historien om mennesker og hændelser, der har skabt og formet Frederikshavn.

Værket ”Stolt af min by” er skænket af Møllehusets ejere og er det 15. værk i Poesiparken.

Værket er på et moment skabt til poesien, som står på begge sider.

Dette værk er det første med børnerim i Poesiparken.

Børnerimet er skrevet af Jan Mogensen, som er en dansk illustrator og forfatter, der hovedsageligt har illustreret bøger for børn og unge. Han blev inspireret, da han selv havde små børn, hvor han opdagede, at der manglede et alternativ til den socialrealisme, der dengang kendetegnede stort set alt nyt børnelitteratur. Denne mangel satte ham i gang som forfatter og illustrator.

Værket hænger ud for Kop og Kande og er på en flot glasplade.

”Når kopperne får te” er sponsoreret af Kop og Kande.

 

Værket er placeret ved passagen fra ­Danmarksgade til Hangårdsvej.

Værket er skrevet af Peter Dahlgaard. Peter Dahlgaard har haft egen arkitektstue, været restauratør og hotelvært på et gammelt badehotel nær Skagen frem til 2007. Derefter fulgte en hård tid, hvor Peter Dahlgaard mistede sin datter i en trafikulykke og hvor han selv blev ramt af alvorlig sygdom. Peter Dahlgaard gav aldrig op, men kom tilbage til livet som aktiv debattør og forfatter.

Værket er på en flot glasplade.

Værket kan ses på De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12.

Sand Glæde er skrevet af den danske forfatter Carit Etlar, pseudonym for Carl Brosbøll, 1816-1900.

Teksten passer rigtig godt til huset, hvor der er mange frivillige.

Sand Glæde er en gave fra Trigon, som er skænket til byen i anledning af købstadsjubilæet i 2018.

Værket er på en flot glasplade.

Dette værk finder du på facaden på Biblioteket, der vender ud mod Rådhuspladsen. De ikoniske kraner er et af Frederikshavns stærke kendetegn, som øger bevidstheden om en stolt og driftig havneby.

Citatet stammer fra den norske forfatter Tomas Espedal ”Biografi, Dagbog, Breve” - og er taget ud af en længere tekst.

Foto: Linda Suhr.

Dette værk finder du på hjørnebygning i den nordlige ende af gågaden. Citatet er fra en af Gasolins folkekendte sange, og er skrevet af Kim Larsen. Der spilles på de store følelser om liv og død.

Billedet af ”Fuglene” skaber eftertænksomhed og trækker naturen ind i midtbyen.

”Som et strejf af en dråbe” var også titlen på udsendelsen, hvor hele Danmark sang farvel til Kim Larsen efter hans død i efteråret 2018.

Foto: Linda Suhr.

Dette værk finder du ved siden af Dynen på det lille torv ved Banegården.

Fergemann Tid er en larvikit-sten med et citat af det 20. århundredes store norske poet Herman Wildenvey. Stenen står sammen med ”Dynen”, en 270 ton natursten af bjergarten larvikit, som er blevet ført hertil for ca. 10.000 år siden fra Larvik.

Larvik og Frederikshavn er venskabsbyer, og ideen om Poesiparken er fra netop Larvik.

Fergemann Tid er en gave fra Larvik Kommune.

På Lodstorvet er der samlet fem værker, som i ord og billeder fortæller om Frederikshavns nærhed til havet.

Digtet ”Fiskeren” er skrevet af Holger Drachmann (1946-1908), Holger Drachmann var kendt som både digter og kunstmaler.

Foto: Linda Suhr.

 

Værket er et smukt billede på Frederikshavns DNA – og den norske dramatiker og digter
Henrik Ibsen (1828-1906) har skrevet de smukke ord.

”Havet” er et af fem værker, der er samlet på Lodstorvet, som i ord og billeder fortæller om Frederikshavns nærhed til havet.

På billedet ses et nærbillede af vand og strand.

Foto: Linda Suhr.

”Naar man bliver ved med at gaae, saa gaaer det nok” er et citat af Søren Kierkegaard (1813-1855), som var en dansk teolog og filosof.

Søren Kirkegaard betragtes som en af Danmarks største sprogkunstnere i prosaen.

Værket er på Lodstorvet og på billedet ses en mælkebøtte.

Foto: Linda Suhr.

På værket er teksten til første vers af ”Lyse nætter” skrevet af Alberte Winding eller blot Alberte. Hun er født i 1963 og er dansk sanger og skuespiller. Hendes hovedudtryksmåde er musikken, og hun har udgivet en række plader med popmusik og børnemusik. Sangen ”Lyse nætter” er fra 1981 - og stammer fra solopladen Lyse Nætter.

Værket ses på Lodstorvet og på billedet ses hættemåger på et tag.

Foto: Linda Suhr

Jens Rosendal, som er født i Thorshøj ved Sæby, er en dansk højskolelærer og salme­digter, som i 1981 skrev kærlighedssangen ”Du kom med alt hvad der var dig”.

En sang der kom i højskolesangbogen, og som var tilegnet Jens Rosendals nye ven, efter han brød ud af sit ægteskab for at følge sin seksuelle orientering.

Værket ses på Lodstorvet og på billedet ses vand med rebknude foran.

Foto: Linda Suhr.

Værket ”Rødt Jern” kan ses på en husgavl i Lodsgade. Billedet, et rustent fragtskib, danner baggrund for citatet af sanger, forfatter og guitarist Allan Olsen, som er født og opvokset i Frederikshavn.

Sangen ”Rødt Jern” handler om byens værftsarbejdere.

Foto: Linda Suhr.

Værket blev skænket af Socialdemokratiet til Frederikshavn i anledning af byens 200 års købstadsjubilæum i 2018.

Carl Scharnberg, der ofte blev kaldt ”arbejderklassens digter”, har skrevet budskabet på dette værk.

Placering og materialevalg hænger sammen, og det er ikke tilfældigt, at værket står uden for den bygning, der i sin tid var Brødrene Houmøllers Jernstøberi og Maskinfabrik (Alpha Diesel) – og at værket er lavet i stål.

Værket er i rusten stål med en gladplade ovenpå.

Carl Scharnberg er digteren bag dette stærke digt, som kan ses på trappen ved Værkergrunden på Rådhus Allé.

Carl Scharnberg døde i 1995. Hans liv var præget af et brændende fagligt, politisk og kulturelt engagement.

Værket er skænket af Trigon til Frederikshavn i anledning af byens købstadsjubilæum i 2018.

Poesien er hugget ind i trinene.

Værket ”Skrøner fra et værft” finder du på gavlen på Dokøens bygning 10.

Der er udkommet 4 bøger i serien ”Skrøner fra et værft.” Historierne og personerne i skrønerne er hentet fra det, der engang hed Frederikshavn Værft/Danyard i Frederikshavn. Det værft, som har betydet noget for de fleste frederikshavnere på den ene eller den anden måde

Værket, som er sponseret af FME, er skrevet specielt til Poesiparken af Susanne Grandt Jakobsen.

I Plantagen - en naturskøn park i bymidten - finder du dette værk.

En lærke letted er en af få sange, der blev skrevet i forbindelse med, at Danmark blev frit igen den 5. maj 1945.


En lærke letted er skrevet af Mads Nielsen, der levede fra 1879 til 1958. Han var apoteker i Kolding 1943-53.

Mads Nielsen debuterede 1910 som digter og udgav flere digtsamlinger. Hans lyrik er knyttet til den kristne ungdomsbevægelse i KFUM&K, hvor hans sange især blev sunget. Derfor modtog han i 1945 en opfordring fra KFUM til at skrive en sang om Danmarks befrielse.

Værket er malet på indvendigt i "øret" - Øret er udendørsscenen i Plantagen.

Værket ”Hybenrosen” kan du se ved den nye samlingsscene på Kalls Torvet. På værket er der et digt af Benny Andersen, som er en af Danmarks ”store” nationaldigtere.

Værket ”Hybenrosen” med ”Afkroge er ikke hvad de har været” er fra digtsamlingen
”Denne kommen og gåen” fra 1993.

På billedet ses et udsnit af en hybenrose

Foto: Linda Suhr.

Dette værk - som du finder på Lodstorvet, er meget farverigt og smukt. Alle billederne fortæller om den smukke og vilde natur i Frederikshavn Kommune - det handler om biodiversitet.

Sangen ”Regnvejrsdag i november” som er på billederne er skrevet af Ebba Munk Pedersen og Pia Raug har sat melodi og sang til.

Værket er sponseret af Socialdemokratiet, Venstre og SF.

Foto: Linda Suhr.

I Frederikshavns nye gågade, som blev indviet i 2021, finder du 12 værker i belægningen.

Frederikshavn har nære relationer til Norge og Sverige - og Danmark, Norge og Sverige er også historisk, kulturelt og sprogligt forbundne. Derfor er der valgt skandinavisk poesi, der knytter sig til de enkelte lande, som passer til Frederikshavn. Der er svensk poesi i den nordlige ende af gågaden, dansk i midten og norsk i den sydlige ende.

Har du forslag til nye værker, placeringer eller poesi, er du velkommen til at kontakte

byfondsekretær Tove Varmløse Malmberg
toma@frederikshavn.dk
tlf. 2948 6190